TAXA INSTALARE  :

CATV:
30 lei
- această taxă acoperă conectarea unui aparat Tv asigurând 5 m cablu interior si 50 m cablu exterior.

Deconectare – Reconectare
- În cazul în care aţi fost deconectat din cauză de neplată , taxa de reconectare este de 15 Ron şi plata restanţei.
- La a 2 deconectare,taxa de rebranşare este de 30 Ron, iar la a 3 deconectare de 45 Ron + plata restanţelor.
- În caz de neplată abonamentului după 3 deconectări,contractul se reziliază fără nici un preaviz.
- Deconectare la cerere – gratuit

DECONECTARE LA CERERE !!!

În cazul în care vreti să vă deconectati de la retea de CaTv din orice motiv , vă rugăm să ne anuntati în avâns pâna la data de 28 a lunii curente , pentru deconectare în luna urmatoare. Puteti sa ne anuntati la SEDIUL SOCIETATII !!! Facturile emise înaintea anuntării deconectării trebuie achitate !

Pagina: 1 2 3 4